GUAN WEI
CLOUD
2010
Zodiac No.3
2008
220 x 80 cm
Acrylic on canvas

Zoom Full Screen
Cloud No.4
Cloud No.1
Cloud No.2
Cloud No.3
Cloud No.5
Zodiac No. 1
Zodiac No. 2
Zodiac No.3
Zodiac No. 4
On Cloud No.1
On Cloud No. 2
On Cloud No. 3